ГлавнаяАрхивВ Черкасах діють сайентологи

В Черкасах діють сайентологи

В Черкасах діють сайентологи

В Черкасах діє благодійний фонд „Теменос”, діяльність якого має релігійний характер з фінансовим ухилом і ознаками схожими із діяльністю сайентологів.

Нещодавно в "Антенні" була надрукована стаття з журналістським розслідуванням діяльності даного фонду. Нижче наведено текст статті:

В Черкасах під благодійним соусом працює сектантське утворення?
28.07.2011 18:26

Територія нашої держави вже тривалий час сприймається представниками та керівниками закордонних псевдо-релігійних організацій із сумнівною репутацією як сприятливий плацдарм для запровадження діяльності власних осередків з метою переконання місцевого населення в обранності та істинності запропонованих їм для ознайомлення і вивчення принципів побудови Всесвіту, людини, її духовного і фізичного життя, інших категорій буття та поступового встановлення над їх поведінкою контролю, щоб у майбутньому використати у своїх меркантильних цілях й інтересах.

Яскравим прикладом діяльності зазначених іноземних структур є впровадження серед українців псевдо-істинних ідей, які призводять до негативних наслідків, як-то наприклад: „бездоганне” філософське вчення Павла Грабового (Російська Федерація), фінансові махінації керівництва „Посольства Божого” Сандея Аделаджі (Нігерія), кредитні авантюри „Служіння Духу святого” Олени Хамули. Це, на жаль, неповний перелік „вітчизняного продукту, вирощеного на іноземних переконаннях”.

Зважаючи на власний гіркий досвід, пов’язаний із необачним потраплянням наших співвітчизників у пастки „істинних релігійних провідників”, український народ все з більшою обережністю почав ставитися до діяльності різноманітних організації, у т.ч. і закордонного характеру, які пропонують йому неймовірні успіхи, безмежне щастя та величезні прибутки за однієї лише умови  якнайшвидше прийми статус члена „істинної організації” та щиро, по-справжньому повір словам-переконанням його керівників і функціонерів, а також поділись з ним своїм майном.

Як правило, у минулому адепти сектантських утворень відкрито позиціонували свої нібито глибинні псевдо-релігійні переконання, умисно перекручували зміст незмінних Біблійських заповідей, що дозволяло їм швидко втиратися в довіру наших співвітчизників та врешті-решт вміло маніпулювати ними з метою їх використання у своїх продуманих фінансово-кредитних аферах для власного збагачення і реалізації меркантильних інтересів. Свідченням чому, є результати багаторічної та кропітливої роботи вказаних вище релігійних організацій, що завдали великого горя і неймовірного розчарування громадянам України.

Проте, як виявилося рівень авантюрності, на який спромагаються очільники сектантських утворень, є безмежним. Так, розуміючи вже достатню обізнаність українців в основних принципах і методах діяльності різних сумнівних формувань філософсько-релігійного забарвлення, представники нового покоління подібних структур намагаються замасковувати свою сектантську суть під благодійну структуру, статус якої утворена ними організація набуває без будь-яких проблем в органах влади.

Цьому в значній мірі сприяє „відмінне” українське законодавство, що дозволяє реєструвати в якості благодійної організації будь-яке утворення  головне, щоб у його статуті було побільше слів „благодійництво”, „меценатство” тощо, а також ефективна робота працівників владних структур, котрі реєструють вказані установчі документи, не звертаючи уваги на реальну діяльність керівників та членів таких „благодійних організацій”.

У подібному розрізі, увагу окремих місцевих мешканців привернула діяльність „Черкаського благодійного фонду „Теменос” − центру самореалізації (далі − ЧБФ, „Теменос”, Центр, Фонд). У ході детального вивчення змісту запропонованого його очільницею Легер (Леже) Барбарою Луїзе віроучення та ознайомлення з біографією останньої з’ясовано, що вказана іноземка вже приблизно 20 років систематично відвідує Україну. У ході свого перебування в нашій державі (початок 90-х рр. ХХ ст.) Легер Б.Л. намагалася створити в м. Києві консультативний центр по організації та ефективному веденню бізнесу, оскільки, з її слів, „ українці на той час не володіли необхідними навичками по зароблянню грошей”.

Однак, наприкінці минулого століття вона переорієнтувалася на проповідування серед місцевого населення релігійно-філософське вчення „Наука розуму”, запроваджуючи діяльність в нашій державі мережі езотеричних осередків, котрі на сьогодні функціонують у м. Черкаси, м. Києві й АРК, що супроводжувалось намаганнями встановити теплі, дружні, взаємовідносини з представниками органів влади м. Черкаси шляхом сприяння в реалізації проекту поріднення міст-побратимів Черкаси  Санта-Роза (штат Каліфорнія, США).

З метою з’ясування суті вказаної благодійної структури та дійсних намірів її очільника іноземки Легер Б.Л. окремі представники журналістської спільноти м. Черкаси брали участь у навчальних семінарах і лекціях функціонерів останньої, ознайомлювалися із принципами і методиками їх віроучення, придбавали окремі друковані видання, в яких, зі слів членів „Теменосу”, розкривається зміст їх бачення побудови Всесвіту, духовної сутності людини тощо.

Зокрема, за результатами проведеного дослідження отриманих, а точніше куплених у представників Фонду за 120 гривень, двох друкованих примірників „Наука розуму” та „5 даров для Жизни в Изобилии”, в яких роз’яснювався зміст означеного віроучення, що розповсюджується серед українців в якості американської благодійної допомоги, спеціалістами Державного комітету України у справах національностей та релігій зроблено релігієзнавчий висновок, згідно якому доктрина ЧБФ, що проповідується Легер Б.Л., розроблена на початку ХХ століття американським психотерапевтом Ернестом Холмсом та є релігійно-філософським вченням, що поєднує в собі різноманітні ідеї гностицизму, теософії, метафізики, окультизму, східної містики та біблійних сюжетів (синтез тлумачень і коментарів наукових законів, засад і принципів релігійного та філософського змісту).

Крім цього, встановлена подібність „Науки Розуму” вченням саєнтологічного направлення. Останні містять ознаки деструктивного характеру, оскільки духовні лідери вказаної релігійної течії спрямовували своїх адептів на необхідність встановлення контролю над грошовими ресурсами підприємств, установ і організацій, на яких вони працювали або де мали фінансові активи в уставному капіталі (акції тощо). Це призвело до організації членами саєнтологічних громад конвертаційних центрів для відмивання незаконно отриманих коштів, скоєння шахрайств та інших протиправних дій у господарській сфері. Зокрема, у 60-70-х роках минулого століття дії саєнтологів були засуджені в багатьох країнах світу.

Так, у США, Канаді, Данії, Італії та Франції було суттєво обмежено їх діяльність, а у Великобританії, ФРН, Австралії й деяких інших країнах – заборонено. Зокрема, згідно названому вище висновку, „розповсюдження згаданої літератури та діяльність організацій, що нею послуговуються, потребує контролю уповноважених органів на відповідність чинному законодавству України в галузі свободи совісті та інших нормативно-правових актів”.

Також, аналіз вказаних матеріалів здійснено експертом в галузі психологічних методик та психотерапії. Зокрема, за результатами проведеного вивчення зроблено висновок, що „в основі викладення матеріалу вчення „Наука розуму” покладене псевдонаукове уявлення системи цінностей містично-ізотеричного та метафізичного характеру….

Запропоновані техніки медитацій та самонавіювання запозичені з різних психотерапевтичних підходів і повинні використовуватися під відповідним професійним консультативним супроводом (тобто, в співпраці з дипломованими психологами-консультантами чи психотерапевтами реєстру Української спілки психотерапевтів), оскільки їх некоректне використання може сприяти розладу психічних станів, формуванню неадекватної афективної поведінки (збудження або пригнічення)….

Шкода психічному, фізичному здоров’ю, а також майну може бути завдана під час безпосередньої взаємодії лідера групи з учасниками на основі впливу механізму групової динаміки”. Зважаючи на те, що серед функціонерів „Теменосу” відсутні дипломовані психотерапевти з вищезазначеного реєстру УСП, які б здійснювали супровід діяльності даної структури, та форма функціонування ЧБФ (загальні семінари, зібрання, конференції) містить механізми впливу групової динаміки, можна зробити висновок про деструктивний характер релігійно-філософського вчення „Наука розуму” та роботи Фонду в цілому на території України, оскільки адептам під прикриттям позитивних здобутків у майбутньому в разі користування принципами даного вчення доводиться псевдонаукове релігійного характеру віровчення, яке виховує в них покірність перед духовним лідером структури, беззаперечного виконання його вказівок, обов’язковості здійснення грошових внесків у діяльність Фонду.

Великі питання викликає й організація діяльності ЧБФ. Так, процес навчання у Центрі складає 5 курсів, кожен з яких триває півроку. Заняття проходить один раз у тиждень і його вартість становить 20 гривень. По закінченню кожного курсу здаються екзамени. Після завершення вказаного терміну навчання, зі слів функціонерів „Теменосу”, в адепта є перспектива відкрити власний філіал ЧБФ у будь-якій частині світу. У цьому випадку фінансова і візова підтримка керівниками Центру їм гарантується.

Крім цього, очільниками структури адептам Центру насаджується переконання в безумовній покірності їх духовному лідеру Легер Б.Л., пріоритетності її думки та позиції, безумовному виконання її розпоряджень. Зокрема, у „Теменосі” запроваджено правило, згідно якому кожен його член зобов’язаний 2 години в тиждень відпрацювати на благо ЧБФ, виконуючи вказівки іноземної особи, та щомісячно вносити до Центру обов’язкові платежів у розмірі десятої частини від своїх прибутків. Означені елементи функціонування ЧБФ є ознаками, що притаманні діяльності тоталітарних сект.

Зважаючи га означене, залишається лише надіятися на розсудливість громадян України, котрі завчасно помітять в означеній організації сектантське утворення під благодійним соусом, покращення роботи органів влади як в напрямку детального вивчення діяльності всіх псевдо-релігійних і благодійних структур, так і в сфері удосконалення чинного законодавства України, що запровадить ефективний механізм боротьби із іноземними та вітчизняними представництвами, в діяльності яких містяться ознаки сектантських формувань.

Антенна

↓ Комментарии посетителей (0)
[ Показать комментарии ]

Добавьте собственный комментарий
Автор

Комментарий

Страницы, близкие по смыслу

 Последние новости